spacer.png
 

Despre Keshe Foundation

Fundația Keshe este o organizație independentă non-profit și non-religioasă fondată de inginerul nuclear M.T. Keshe. El are drept scop să dezvolte o nouă cunoaștere științifică, tehnologii noi și soluții noi pentru problemele globale majore ca foametea, lipsa de apă, lipsa de curent electric, schimbarea climatică și bolile prin întrebuințarea și ajutorul unor reactoare plasmatice dezvoltate special care, de asemenea, vor da umanității libertatea reală de a călători în spațiul îndepărtat.

Această tehnologie este în continuă dezvoltare iar rezultate recente de la mai multe prototipuri statice și dinamice funcționale confirmă noile descoperiri. Spre exemplu, în premieră, am reușit să creăm hidrogen și carbon atomic în stare de gaz și dioxid de carbon (CO2) în stare solidă la temperatura camerei și condiții atmosferice normale. În prezent, producția convențională de grafen necesită temperaturi de 700° până la 800°C și generarea de CO2 în stare solidă are loc la zeci de grade sub zero.

Producția de un strat de carbon atomic sau multistratificat, cunoscut ca și grafen, prin utilizarea acestei noi metode, a fost confirmată prin spectroscopie Raman efectuată de către institute și universități fruntașe din Europa. Odată cu dezvoltarea acestor tehnologii, mai multe patente internaționale cu peste 300 de potențiale întrebuințări au fost înregistrate în ultimii ani.

Acestea demonstrează clar cunoștințele dobândite de la începutul Seminariilor Căutătorilor de Cunoaștere. Odată cu introducerea cunoștințelor despre GANS și creerea de NANO material s-a ajuns la aceeași structură la fel ca cea oferită de natură.

Prin cunoștințele despre GANS (GAz Nano Structurat) și structura plasmei, învățătura a progresat până în punctul în care oricine poate să participe în procesul de creație și manipulare a plasmei pentru binele umanității pe această planetă cât și în spațiul îndepărtat.